News


20/02/2017 Conferentie "Investeren in Rusland"

De Belgische-Luxemburgse Kamers van Koophandel te Rusland organiseren, met de steun van de FOD Financiën, een gratis conferentie voor ondernemingen die interesse hebben om te investeren in Rusland. De conferentie vindt plaats op vrijdag 10 maart, van 10u30 tot 14u, in de North Galaxy te Brussel.

10/02/2017 IT Onderhoudsweekends 2017

ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk. Raadpleeg de data van de onderhoudsweekends voor 2017.

07/02/2017 Verslag Stuurgroep online

De Stuurgroep is op 27 januari samengekomen. Raadpleeg het verslag.

06/02/2017 Verslag Werkgroep Communicatie online

De werkgroep Communicatie kwam bijeen op 24 januari. Het verslag staat online.

03/02/2017 Vergelijking Enig document met bijlage B van de DWU DA

Dit jaar start de Algemene Administratie Douane en Accijnzen met het afstemmen van PLDA Invoer op de vereisten vermeld in bijlage B van de UCC DA. De gegevens die nu ingevuld worden in het Enig document bij invoer zullen dus op termijn vervangen worden door de gegevens die bijlage B vereist. Raadpleeg het document dat de vakken van het Enig document vergelijkt met de gegevenselementen in bijlage B.

02/02/2017 - Verslag van Trade Facilitation online

Het verslag van Trade Facilitation, het regionaal overleg te Antwerpen, staat online.

31/01/2017 Buitenlands EORI-nummer en BTW-verlegging

Gebruikt jouw onderneming een EORI-nummer dat niet in België werd afgeleverd (buitenlands EORI-nummer) en maakt je onderneming gebruik van BTW-verlegging (code G)? Lees hier wat je moet doen als je problemen ondervindt in PLDA.

30/01/2017 Verslag werkgroep Algemene bepalingen online

Op 21 december heeft de werkgroep Algemene bepalingen zijn eerste vergadering gehouden. De berekening van de borg voor vergunningen doorlopende zekerheid kwam aan bod, evenals de nalatigheidsinteresten en het recht om gehoord te worden. Lees het verslag om de beslissingen van de Administratie te kennen, evenals de actiepunten rond de portofolio voordelen AEO, wederzijdse stages en erkende douaneopleidingen.

27/01/2017 Vergunningen doorlopende zekerheid inzake douaneschulden

Het Douanewetboek van de Unie (DWU) en haar Verordeningen voorzien in nieuwe regels voor de berekening van de te stellen zekerheid in het kader van de aanvraag voor een vergunning doorlopende zekerheid. Om diverse redenen vermeld in de omzendbrief “doorlopende zekerheid inzake douaneschulden” is het (nog) niet mogelijk bepaalde nieuwe regels reeds toe te passen. Lees de maatregelen die de Algemene Administratie Douane & Accijnzen neemt.

26/01/2017 Nieuw organigram Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Vanaf 1 maart werkt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen volgens een nieuw organigram. De nieuwe structuur zal de samenwerking tussen de verschillende diensten bevorderen. Ontdek het nieuw organigram.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS